Welcome Message VN Chu for SUpervisor

Chào quý vị. Tôi rất hân hạnh được đắc cử ba lần vào Quốc Hội California, Quận 25 để phục vụ 40 triệu người dân ở California. Tôi muốn mang kinh nghiệm của tôi về huyện nên đã quyết định ứng cử cho Giám Sát Viên (Santa Clara County Supervisor). Trong khi là một dân biểu, tôi đã làm việc chăm chỉ để mang lại nhiều tiền hơn cho giao thông, nhà ở cho dân, dịch vụ Sức khỏe tâm thần, an ninh và giáo dục. Tôi muốn được có cơ hội để xem việc triển khai các tài nguyên đó.

Tôi đã sống ở huyện trong 35 năm nay. Sự tham gia trong cộng đồng kéo dài hàng thập kỷ của tôi bao gồm phục vụ trong YMCA Metro Board, Quỹ Tình Nguyện Viên Việt Nam (Vietnamese Volunteers Foundation), Restorative Justice Neighborhood Accountability Board, Asian Law Alliance, Chinese History and Culture Project YMCA.

Tôi đã được bầu vào Berryessa Union School Board hai lần, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố San Jose ba lần trước khi được bầu vào Quốc Hội California trong ba nhiệm kỳ nay. Tôi trân trọng xin quý vị ủng hộ và bầu cho tôi cho Giám Sát Viên (Santa Clara County Supervisor). Vui lòng bỏ phiếu cho Kansen Chu cho Giám Sát Viên (Santa Clara County Supervisor) vào tháng 3 năm 2020.

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Welcome Message SP
Kansen Chu for County Supervisor 2020

Related Posts

Calendar

Wait a minute, while we are rendering the calendar

Recent Authors

Kansen
4 posts
demo
0 post
Samir
1 post
NAZ
2 posts
Zarina
3 posts

Recent Post

Random Post

16 September 2020
Campaign
My Name is Zarina Kiziloglu   My family and I came from Afghanistan as refugees on May 15, 1981...
21 September 2020
Uncategorized
  Elected Officials Ro Khanna, U.S. Congressman Judy Chu, U.S. Congresswoman Eleni Kounalakis, ...
16 September 2020
Campaign
The City of Dublin is a place that my family and I have proudly called home for the past nine years....